ኦሮሚያ ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማ.

የዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት ዕጩዎችን ስለመጠቆም

የወጣ ማስታወቂያ